est | eng | rus

Meeskoor RUNO sünnilugu

 

Eesti NSV Töönduskooperatsiooni Kultuuribaasi Meeskoor kogunes esmakordselt Estonia pst. 6, Tallinna 2. Poeglaste Gümnaasiumi saali,  04.10. 1949. a. Seda kuupäeva loeme ka oma koori sünnipäevaks.

Meeskoori asutamse initsiaatoriteks olid ülalnimetatud kultuuribaasi juhtkond ja samas tegutseva naiskoor „Heli“ dirigent Arno Kallikorm. Peale naiskoori juhatas ta ka Tallinna Polütehnilise Instituud Meeskoori, olles selle asutaja. Samas meeskooris ja õppeasutuses õppis 4. kursusel Arvo Ratassepp, kes oli samuti TIP-i meeskoori asutaja, abistades Arno Kallikormi abidirigendina. Peale mõningaid proove selgus, et, A. Kallikormil ei jagunud siiski aega kolme kooriga aktiivselt tegelda ja abistama tuli A. Ratassepp, kes hakkas algavast 1950. aastast koori dirigendiks.

 

A. Ratassepal oli juba 1949.a. sügisel soov hakata juhatama oma meeskoori. Ta katkestas õpingud TPI 4. kursuse ehituseralal ja asus õppima Tallinna Riikliku Konservatooriumi juurde loodud musikakoolis, juba 1950.a sügisel  Konservatooriumis koorijuhtimist professor Jüri Variste  kursusel. Peale koorijuhtimise õppis A. Ratassepp veel kolm aastat kompositsooni. Pedagoogina alustas tööd 1955. aastal Tallinna Muusikakoolis, 1958. aastast oli ta Tallinna Riikliku Konservatooriumi õppejõud. 1965 – 1971 dekaan ja 1985 a. koorijuhtimise kateedri juhataja. Professor 1977. aastast. (Loe ka raamatut „Arvo Ratassepp meie meeles“)

 

Vastloodud koor alustas oma esinemisi kuulajatele 03.novembril 1949.a. Sakala tn. 1 tolleaegses Poliitharidusmaja suures saalis, tähistamaks Suure Oktoobrirevolutsiooni 32 aastapäeva. Samas võeti ka osa kultuuribaasi näiteringiga näidendis “Soomusrong 219“ Tallinna Draamateatris, esinedes nii laulu kui sõnaga.

A. Ratassepp suutis väga lühikese ajaga anda vastasutatud koorile laulmisküpsuse ja teha koor arvestatavaks taidluskooriks teiste omasuguste hulgas.

 

 

Nimed, mida koor kandnud

 

Eesti NSV Töönduskooperatsiooni Kultuuribaasi Meeskoor    1949 – 1959

Eesti NSV Rahvamajanduse Nõukogu Meeskoor                      1959 – 1965

 

Kohaliku Tööstuse ja Kommunaalelukondlike ettevõtetetööliste a/ü Eesti vabariikliku komitee Tallinna klubi Meeskooriks sai koor siis, kui rahvamjaandusnõukogu peale kuut aastat nii otsustas. „Runo“ nime kannab koor 1966. aastast. 1967. aastal anti koorile rahvakoori ja 1989. aastal ENSV teenelise koori austav nimetus.

28.09.2000 a. kinnitati põhikiri koori vormistamiseks mittetulundusühinguks ja nüüd on koori ametlk nimi MTÜ Meeskoor RUNO